Εναλίως

Είδος Περίοδος Ονομασία Περιοχή Έτος εργασίας Είδος εργασίας
ναυάγιο πλοίου σύγχρονο ΒΕΡΑ Β. Αιγαίο 2013 3Δ αποτύπωση
ναυάγιο πλοίου σύγχρονο ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ Δίαυλος Τρίκερι 2016 3Δ αποτύπωση (τμήματος)
ναυάγιο πλοίου σύγχρονο ΑΓΝΩΣΤΟ Σιγγιτικός 2017 3Δ αποτύπωση
ναυάγιο πλοίου σύγχρονο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θερμαϊκός 2018 3Δ αποτύπωση
αρχαιολογικός χώρος κλασσικό ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Β. Αιγαίο 2018 Τοπογραφική αποτύπωση (όρια – φωτοσταθερά)
αρχαιολογικός χώρος ΚΙΚΥΝΘΟΣ Παγασητικός 2018 Τοπογραφική αποτύπωση (όρια – φωτοσταθερά)
αρχαιολογικός χώρος ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ Παγασητικός 2018 Τοπογραφική αποτύπωση (όρια – φωτοσταθερά)
αρχαιολογικός χώρος ΓΛΑΡΟΣ Παγασητικός 2018 Τοπογραφική αποτύπωση (όρια – φωτοσταθερά)
ναυάγιο πλοίου σύγχρονο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Β. Αιγαίο 2018 3Δ αποτύπωση