Προκήρυξη Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

«Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων» Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα…