Δια Βίου Μάθηση

«Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων»

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, σε ερευνητές ή σε αυτοδύτες, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εναλίων αποτυπώσεων.

Επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την χρήση χαρτογραφικών προϊόντων στις ενάλιες έρευνες
  • η εισαγωγή στις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης μια έρευνας ενάλιας αποτύπωσης
  • η εξοικείωση με συγκεκριμένες δεξιότητες, διαδικασίες και τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την πραγματοποίηση εργασιών αποτύπωσης υποβρυχίως
  • η κατανόηση και αναγνώριση των πιθανών προβλημάτων και κινδύνων που σχετίζονται με τις ενάλιες αποτυπώσεις
  • η ανάπτυξη της ικανότητας συντονισμού και συνεργασίας με τα μέλη μιας ομάδας εναλίων αποτυπώσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Σε επιστήμονες με ερευνητικά ενδιαφέροντα κάτω ή γύρω από την επιφάνεια της θάλασσας (π.χ. περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, βιολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, ναυπηγούς, μηχανικούς κ.α.)
  • Σε αυτοδύτες με επιθυμία για γνωριμία με την επιστημονική κατάδυση στα πλαίσια διερεύνησης των δραστηριοτήτων τους

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει σε όσους καταδύονται ήδη και επιθυμούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες για την επιστημονική κατάδυση γνώσεις και δεξιότητες που εφαρμόζονται υποβρυχίως σε εργασίες αποτύπωσης φυσικών ή πολιτιστικών χαρακτηριστικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ.