Προσωπικό

Το βασικό ανθρώπινο δυναμικό του εργαστηρίου αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ, ένα μέλος ΕΔΙΠ, ένα μέλος ΕΤΕΠ και πέντε εξωτερικούς συνεργάτες. Συγκεκριμένα είναι οι παρακάτω:

 • Κωνσταντίνος Τοκμακίδης (Καθηγητής, ΓΤΟ/ΤΑΤΜ/ΑΠΘ)
 • Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος (Καθηγητής, ΓΤΟ/ΤΑΤΜ/ΑΠΘ)
 • Σπυρίδων Σπαταλάς (Καθηγητής, ΓΤΟ/ΤΑΤΜ/ΑΠΘ)
 • Βασίλειος Τσιούκας (Καθηγητής, ΓΤΟ/ΤΑΤΜ/ΑΠΘ)
 • Κίμων Παπαδημητρίου Δρ ΑΤΜ, ΕΔΙΠ
 • Αναστάσιος Φυλακτάκης ΑΤΜ Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΤΕΠ
 • Παναγιώτης Τοκμακίδης ΑΤΜ, Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΠΜ
 • Νικόλαος Καλαμάκης ΑΤΜ, Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΑΤΜ
 • Θεμιστοκλής Ρουστάνης ΑΤΜ, Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΑΤΜ
 • Πολύκαρπος Πολύζος ΑΤΜ
 • Αναστάσιος Κτίστης Μηχ. Μηχ. ΤΕ / Φωτογραφίας