Έρευνα

Αντικείμενο της έρευνας του Εργαστηρίου αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων και διατάξεων για την αποτύπωση κτιρίων, μνημείων, αντικειμένων και γενικότερα του χώρου. Αναφέρονται χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ σε ερευνητικά προγράμματα, μελέτες και καινοτομίες, η ολοκλήρωση των οποίων θα είχε διευκολυνθεί πάρα πολύ, εάν υπήρχε η οργανωτική ευελιξία ενός Εργαστηρίου Τοπογραφίας. Συγκεκριμένα έχουν αποτυπωθεί μεγάλος αριθμός μνημείων και αρχαιολογικών χώρων εντός και εκτός Ελλάδος (Μακεδονία, Εκκλησίες και μνημεία Θεσσαλονίκης, Μονές του Αγίου Όρους, Κρήτη, Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου, Αλβανία, Συρία, Ιορδανία, Κουβέιτ, Ιταλία, Ιαπωνία, κ.α.). Επίσης πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν τοπογραφικές χαράξεις και πιστοποίηση της ακρίβειάς τους σε συγκεκριμένα τεχνικά έργα.

Τέλος, σε συνεργασία με κάθε μορφής κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα στα συναφή πεδία της Επιστημονικής περιοχής του Εργαστηρίου. Ανάλογες συνεργασίες θα αναπτυχθούν και με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του εργαστηρίου περιλαμβάνουν στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 • Αποτυπώσεις με κλασικές και σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους

 • Χαράξεις μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων

 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών τοπογραφικών εργασιών

 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων τεχνικών έργων

 • Έλεγχος και διακρίβωση τοπογραφικών οργάνων

 • Εφαρμογή τίτλων ακινήτων και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών

 • Αποτύπωση τεχνικών και αρχιτεκτονικών κατασκευών

 • Αποτύπωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

 • Σύνταξη αρχείων μνημείων

 • Μετρήσεις ακριβείας και Βιομηχανική Τοπογραφία

 • Αυτοματοποίηση στις μετρήσεις αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων

 • Αποτύπωση με τρισδιάστατους σαρωτές

 • Αποτύπωση με φωτογραφικές και φωτογραμμετρικές μεθόδους

 • Υποβρύχιες αποτυπώσεις

 • Γεωφυσικές και αρχαιομετρικές διασκοπήσεις

 • Αστρονομικές γεωδαιτικές μετρήσεις

 • Θαλάσσιες Παλίρροιες

Η έρευνα επικεντρώνεται ακόμα και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και λογισμικού για την επεξεργασία δεδομένων από τρισδιάστατο σαρωτή, (3D Laser Scanner), ενώ έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύστημα αποτύπωσης από τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο. Επίσης μέλη του Τομέα είχαν ουσιαστικότατη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των τριών εθνικών αρχείων μνημείων (ΑΜΠΚΜ, Δαίδαλος, Πολέμων).