Μεταπτυχιακά

Τα υποστηριζόμενα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΑΤΜ είναι:

  • ΓΠ0110 Τεχνολογίες Αιχμής στην Γεωδαισία και Τοπογραφία
  • ΓΠ0212 Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
  • ΓΠ0214 Ειδικές Εφαρμογές στα Τεχνικά Έργα
  • ΓΠ0213 Μετρήσεις Υψηλής Ακρίβειας – Βιομηχανική Τοπογραφία
  • ΓΠ0215 Σεμιναριακός Κύκλος Εξειδίκευσης Τοπογραφικών Εφαρμογών

Τα υποστηριζόμενα μαθήματα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής είναι:

  • Υ07 Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων, Ιστορικών Συνόλων και Έργων Τέχνης
  • Ε15 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Αρχιτεκτονικών Μνημείων
  • ΕΡΓ1 Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας: “Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων”