Αρχική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (LabTop)

Το Εργαστήριο Τοπογραφίας έχει ως αντικείμενο την προώθηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε θέματα που εμπίπτουν στην Επιστημονική και Ερευνητική του περιοχή, η οποία είναι ο ευρύτερος χώρος της Τοπογραφίας, δηλαδή οι κλασικές και οι σύγχρονες τοπογραφικές αποτυπώσεις, οι τοπογραφικές χαράξεις και ο έλεγχος μελετών και κατασκευών, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών τοπογραφικών εργασιών, ο έλεγχος και η διακρίβωση τοπογραφικών οργάνων. Η εφαρμογή τίτλων ακινήτων και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών, η αποτύπωση τεχνικών έργων, (as build) και αρχιτεκτονικών κατασκευών, η αποτύπωση-τεκμηρίωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αποτελούν επίσης αντικείμενα της Επιστημονικής και Ερευνητικής του περιοχής.

Οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο, τόσο σε θεωρητικό, αναλυτικό, υπολογιστικό, όσο και σε πειραματικό και ερευνητικό επίπεδο συμβάλλουν στην πρόοδο και στην εξέλιξη της επιστήμης του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Συνακόλουθα, τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας στο Εργαστήριο διδάσκονται σε μαθήματα και αποτελούν σημαντικό βοήθημα για τους μελλοντικούς επιστήμονες του κλάδου.

Επίσης καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών. Παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ειδικευμένων επιστημόνων και παλαιών πτυχιούχων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το εργαστήριο σε ότι αφορά τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στον κλάδο.