Προκήρυξη Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (LabTop)

«Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα συνδυασμένης ανάπτυξης και πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τις διαδικασίες μιας ενάλιας έρευνας αποτύπωσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ.